Πάντα παρόντες στα events που προβάλουν τα προϊόντα της Ελληνικής γης, η Sotirale-Bio ήταν παρούσα στο 1ο Φεστιβάλ Ναυπλίου. Συμμετείχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, μονάδες παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, συνεταιριστικές οργανώσεις, παραγωγικές μονάδες της Πελοποννήσου.